ទំនក់ទំនង

សិង្ហបុរី (ទីស្នាក់ការកណ្តាល)

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

អាស័យ​ដ្ឋាន​: 25230 N. 93rd Way Scottsdale AZ 85255 សហរដ្ឋអាមេរិក
ទូរស័ព្ទ​: + 602 531 5323
អ៊ី​ម៉ែ​ល​: mhredzak@wavelength-tech.com

Wavelength Opto-Electronics Korea Co., Ltd.
អាស័យ​ដ្ឋាន​: 302ho, Seonhyoung B/D, 141, Macheon-ro, Songpa-gu, Seoul, Korea 05723
ទូរស័ព្ទ​: + 82 2 9876007
ទូរសារ​: + 82 2 9876008
អ៊ី​ម៉ែ​ល​: korea@wavelength-tech.com

 

អាស័យ​ដ្ឋាន​: Moorsstr ។ 3, 29308 Winsen ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
អ៊ី​ម៉ែ​ល​: frank@wavelength-tech.com

Infrawave Optical Technologies LLP
អាស័យ​ដ្ឋាន​: 303-C, DLF Center Point,, Main Mathura Road, Sector-11, Faridabad – 121006, Haryana, India
ទូរស័ព្ទ​: + 91 98101 35388
អ៊ី​ម៉ែ​ល​: india@wavelength-tech.com

ទូរស័ព្ទ​: + + 66 92 998 3829
អ៊ី​ម៉ែ​ល​: winyu.s@wavelength-tech.com

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

PN ថ្មី៖ Infra-LW1001.0-21 & Infra-LW751.0-21 ត្រូវបានបន្ថែមទៅស៊េរី LWIR
គេហទំព័រនេះត្រូវបានមើលបានល្អបំផុតជាមួយ Chrome/Firefox/Safari។