អុបទិកដែលបានបង្កើត

តើ Molded Optics ជាអ្វី?

Wavelength Opto-Electronic ផ្តល់ជូននូវកញ្ចក់ផ្សិតទំហំ 1-25mm ដែលអាចអនុវត្តបានមិនត្រឹមតែនៅក្នុងទីផ្សារគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងក្នុងវិស័យឡាស៊ែរ វេជ្ជសាស្ត្រ និងម៉ែត្រ។ កញ្ចក់​ដែល​មាន​ទម្រង់​ទាំង​នេះ​មាន​ទាំង​វត្ថុធាតុ​ផ្លាស្ទិច ឬ​កញ្ចក់។

យើងកំពុងកែលម្អការរចនាគេហទំព័ររបស់យើងសម្រាប់ឆ្នាំ 2023!
សូម Shift + Refresh (F5) ប្រសិនបើមាតិកាមិនបង្ហាញត្រឹមត្រូវ។
គេហទំព័រនេះត្រូវបានមើលបានល្អបំផុតជាមួយ Chrome/Firefox/Safari។